HEFOPHefop 3.1.3.

  
 A projekt adatai


A program címe: Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra
A program száma: HEFOP 3.1.3
A projekt címe: A kompetenciaalapú tanítási- tanulási módszer elterjesztése az élethosszig tartó tanulás jegyében
A projekt száma: HEFOP -3.1.3-05/1.2005-10-0375/1.0
A projekt támogatási költsége: 17 560 000 Ft
A projekt összes költsége: 17 560 000 Ft
Kedvezményezett: Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Békéscsaba, Gyulai út 32.
A projekt megvalósításának kezdő napja: 2006. 02. 01.
A projekt befejezésének napja: 2008. 01. 31.

A projekt befejezését követően 5 évig a projekt eredményeinek fenntartására kötelezettségünk van. A projekt céljai, tevékenységei

 

Iskolánk a 2005/2006-os tanévben sikerrel pályázott a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQAL Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) pályázatán.

A projekt során az intézmény vezetése és hat pedagógusa felkészül a kompetenciaalapú képzésre. A felkészítésen és a továbbképzésen tanultak birtokában megtervezzük a vállalt kompetenciaterületek hatékony és színvonalas oktatásához szükséges adaptációs tevékenységet. Az adaptációs munka szerves részeként a kompetenciaalapú programcsomagok testreszabása mellett és azokkal összhangban integrációs fejlesztési tervet készítünk. Tantestületünk körében mind az intézményvezetőket, mind a pedagógusokat szervezetfejlesztési, projektirányítási és projektmenedzsment ismerettel látjuk el. A továbbképzésben résztvevő pedagógusok elsajátítják, majd kollégáiknak is bemutatják az új eszközök használatát, alkalmazási területeit. Elkészítik az új, szükséges dokumentációt, felkészülnek az implementációra.

Az iskola életében, munkájában bekövetkező változásokról belső továbbképzések, tájékoztatók keretében mind a tantestület, mind az intézmény nem pedagógus dolgozói, mind a szülők és tanulók számára felkészítést, információs napokat tartunk. A település lakóinak is alkalmat adunk arra, hogy a projektet, annak várható hatásait, eredményeit megismerhessék. A 2006-2007-es tanévben már az új célokat megvalósító, megújult pedagógiai programmal folytatjuk oktató-nevelő munkánkat. A képzésben részt vett pedagógusaink azokban a tanulócsoportokban, osztályokban, ahol tanítanak, valamint a tanórán kívüli tevékenységekben is az új, adaptált tartalmakkal, eszközökkel és módszerekkel végzik munkájukat. A tanév során lehetőséget teremtünk arra, hogy minden új tartalommal, eszközzel és módszerrel megismerkedhessenek az iskolavezetés és a tantestület tagjai, kialakíthassák véleményüket és felhasználhassák új ismereteiket a következő tanév tervezésében. A 2006-2007-es tanév végén a projekt- és fejlesztési tervek megvalósítását, a kitűzött célok teljesítését záró-konferencia keretében értékeljük, összegezzük és rövid kiadványban, valamint sajtótájékoztatón tájékoztatjuk tantestületünket, a fenntartót és a térség iskoláit az elért eredményekről. Az első év lezárásával egy időben elkezdődik a következő tanév előkészítése, amelynek során kiválasztásra kerülnek a programba belépő új tanulócsoportok, osztályok, megkezdődik a pedagógusok felkészülése az új tanévre.

 


 

A projektben résztvevők

 

Név

Munkaköre a projektben

Kompetenciaterület

osztály

Benkóné Dudás Piroska

igazgató

 

 

Czövekné Szabó Annamária

tanár

Idegen nyelvi kompetenciaterület

9.sáv

Domokosné Abrudán Anna

tanár

Matematika-logika kompetenciaterület

9/2

Eke Ibolya

tanár

Életpálya kompetenciaterület

9/A

Molnár Erzsébet

projektmenedzser,
tanár

Szociális kompetenciaterület

10/B

Munkácsi Edit

tanár

Szövegértés kompetenciaterület

9/A

Paláncz György

tanár

Szövegértés kompetenciaterület

9/B

Somogyi Lívia

adminisztrátor

 

 

Tömösköziné Aranyi Erzsébet

pénzügyi vezető

 

 

Varga Istvánné

tanár

Szövegértés kompetenciaterület

9/1


 


 
Beszerzések, eszközfejlesztések:


 

1 db. ProACTIV Tábla
1 db. Aktív Tábla
1 db. Tanulói Tábla
6 db. Hordozható számítógép
3 db. Projektor
2 db. Multimédiás számítógép
2 db. monitor

 


 

Mentorok, mentori látogatások

 

tanár

kompetencia

mentor

mentort adó szervezet

látogatás időpontja

Czövekné Szabó Annamária

idegen nyelvi „A”

Nagy Brigitta

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Mária út 19.

2006. december 18.

 

2007. március 19.

 

Domokosné Abrudán Anna

matematika „A”

Vida Gabriella

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Mária út 19.

2007. február 02.

 

2007. március 02.

2007. március 30.

Eke Ibolya

életpálya-építés „B”

Dr. Kovácsné Bakacsi Judit

Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged, Közép fasor 1-3.

2007. január 09.

 

 

2007. április 11.

Molnár Erzsébet

szociális-életvitel „B”

Andóczi Balogh Éva

Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged, Közép fasor 1-3.

2007. január 09.

 

2007. február 12.

2007. április 11.

Munkácsi Edit

szövegértés „B”

Berkéné Dr. Sajti Ilona

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Mária út 19.

2006. december 21.

 

2007. január 10.

2007. március 02.

Paláncz György

szövegértés „B”

Berkéné Dr. Sajti Ilona

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Mária út 19.

2006. december 06.

 

2007. február 08.

2007. március 06.

Varga Istvánné

szövegértés „B”

Berkéné Dr. Sajti Ilona

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok, Mária út 19.

2006. december 12.

 

2007. január 30.

  

 
A projekt nyilvánosságának biztosítása

 


2006. március 28. Szakmai tájékoztató és konzultáció a tantestületnek

2006. május 15. Interaktív tábla bemutató a HEFOP 3.1.3-ban résztvevő környező iskolák számára

2006. június 30. Tájékoztató a tantestületi értekezleten

2006. augusztus 31. Összevont 9. évfolyamos szülői értekezlet

2006. szeptember-október Osztály szülői értekezletek

2006. november Kiállítás az aulában a szociális kompetenciaterületről

2006. november SZMK Választmányi értekezlet

2007. január 24. A kereskedelmi munkaközösség tájékoztatása az SDT-ről

2007. február 6. Félévi tantestületi értekezlet

2007. február 7. A 11-12. szakképzős osztályfőnöki munkaközösség tájékoztatása az SDT-ről

2007. február 12. Molnár Erzsébet – szociális kompetenciaterület bemutató óra

2007. február 15. Tájékoztató és konzultáció a 9-10. osztályfőnöki munkaközösségi értekezleten

2007. február-március Osztály szülői értekezletek

2007. március 2. Munkácsi Edit – szövegértés kompetenciaterület bemutató óra

2007. március 12. Domokosné Abrudán Anna – matematika-logika kompetenciaterület bemutató óra

 


 

A projektben résztvevők továbbképzései

 

A pedagógus neve

A tanfolyam témája
(30 órás)

Időpontja

A tanfolyam szervezője

A tanfolyam díja

Benkóné Dudás Piroska

Számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban

2007. április 20-22

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ped. Intézet

75.000.

Benkóné Dudás Piroska

Változásmenedzsment

2006. november17- 18
2006. december 01- 02

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Czövekné Szabó Annamária

Idegen nyelv „A”

2006. október 26-28.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv. Intézet

75.000.

Czövekné Szabó Annamária

Sulinet Digitális Tudásbázis

2007. február 16-17.
2007. február 23-24.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Czövekné Szabó Annamária

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Domokosné Abrudán Anna

Matematika-logika „A”

2006. augusztus 21-23.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv. Intézet

75.000.

Domokosné Abrudán Anna

Sulinet Digitális Tudásbázis

2006. december 8-9.
2007. január 5-6.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Domokosné Abrudán Anna

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Domokosné Abrudán Anna

Digitális taneszközök használata a matematika tantárgy oktatásában

2007. február 22- 24.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ped. Intézet

75.000.

Eke Ibolya

Életpályaépítés „A”

2006. augusztus 28-30.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv. Intézet

75.000.

Eke Ibolya

Sulinet Digitális Tudásbázis

2007. január 12-13.
2007. január 19-20.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Eke Ibolya

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Eke Ibolya

Digitális taneszközök használata a természettudományos tantárgyak oktatásában

2007. február 15- 17.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ped. Intézet

65.000.

Molnár Erzsébet

Szociális, életvitel

2006. augusztus 28-30.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv. Intézet

75.000.

Molnár Erzsébet

Sulinet Digitális Tudásbázis

2007. január 12-13.
2007. január 19-20.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Molnár Erzsébet

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Molnár Erzsébet

Intézményfejlesztés és program-adaptáció a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához-inklúziójához

2007. március 25. 27.

SULINOVA

45.000.

Munkácsi Edit

Szövegértés-szövegalkotás „B”

2006. október 26-28.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv. Intézet

75.000.

Munkácsi Edit

Sulinet Digitális Tudásbázis

2006. december 8-9.
2007. január 5-6.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Munkácsi Edit

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Munkácsi Edit

Multimédiás szoftverek és eszközök alkalmazásának segítése a pedagógiai munka hatékonyabbá tétele érdekében

2007. február 22- 24.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ped. Intézet

75.000.

Paláncz György

Szövegértés-szövegalkotás „B”

2006. október 26-28.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv Intézet

75.000.

Paláncz György

Sulinet Digitális Tudásbázis

2007. január 12-13.
2007. január 19-20.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Paláncz György

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Varga Istvánné

Szövegértés-szövegalkotás „B”

2006. október 26-28.

Csongrád Megyei Ped. és Közműv. Intézet

75.000.

Varga Istvánné

Sulinet Digitális Tudásbázis

2007. január 12-13.
2007. január 19-20.

Commitment Pedagógiai Intézet

75.000.

Varga Istvánné

Tanulói differenciálás heterogén csoportban

2007. március 22-24.

Békés Megyei HUFIK

75.000.

Varga Istvánné

Szövegértő olvasás fejlesztése

2007. április 19-21.

Békés Megyei HUFIK

75.000.