Megemlékezéseink


Iskolánkban  2013. október 4-én tartottunk megemlékezést az aradi 13 vértanú kivégzéséről.

A műsort az iskola mindkét épületében bemutattuk, hogy minden diákhoz eljusson a nap eszmeisége.

Felkészítő tanár: Martincsek Edit

  „ Jaj a vígság rég megszökött,
Gyászos napra gyászos éj jött.
Halál napja hullt az éjbe:
13 halál napja,
13 halott napja.”

"...1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg. ..."

(forrás: Wikipédia)


Közel 1000 fős közönség - diákjaink és a tanári kar - előtt mutatták be a 9/B osztály tagjaiból álló szereplők az 1956-os forradalom évfordulójának  alkalmából készült ünnepi műsort.

Tanulóink előadását a jelenlévők érdeklődéssel és figyelemmel  követték, s a látványos megemlékezést vastapssal díjazták.

A tanulók felkészülését Martincsek Edit segítette.

"...Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. ..."

(forrás: Wikipédia)